Logo DIO

Privacyverklaring

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de afdeling volleybal verwerkt van haar leden.

Indien je lid wordt van Sportvereniging D.I.O Volleybal of om een andere reden persoonsgegevens aan deze vereniging verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Klik hier voor de volledige tekst van het Privacy Beleid.