Logo DIO

Contributie

Maandelijkse contributie

Team Trainen       Wedstrijden
+ 1x trainen
    Wedstrijden
+ 2x trainen
Mini’s € 11,50 € 14,50 n.v.t.
Junioren t/m 16 jaar € 11,50 € 14,50 € 17,50
Dames en Heren €12,50 € 18,50 € 21,50
Recreanten €12,50 € 12,50 n.v.t.

 

DIO Volleybal is een competitie spelende vereniging en is aangesloten bij de Nederlandse Volleybalbond (NeVoBo). De leden betalen hier bondscontributie voor, maar die is al verwerkt in de contributie. De contributie wordt maandelijks geïncasseerd en kan alleen door middel van automatische incasso worden voldaan. De machtiging tot automatische incasso wordt via het inschrijfformulier verstrekt.

De contributie wordt automatisch aangepast nadat de ledenvergadering van de afdeling Volleybal en/of het Algemeen Bestuur de door de besturen voorgestelde aanpassing(en) hebben goedgekeurd. Dit gebeurt vanaf de eerstvolgende maand na datum van de laatste ledenvergadering.

Bij opzegging in de loop van het seizoen dient de lidmaatschapskaart te worden ingeleverd. Pas na ontvangst wordt de automatische incasso beëindigd. LET OP! Opzeggen moet per februari of per augustus. Voor meer info, kijk hier.