Logo DIO

Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen in bijvoorbeeld telefoonnummer, e-mailadres, naam, adres etc. dienen rechtstreeks per brief of e-mail aan de ledenadministratie te worden gedaan. Liever niet via de trainer! Mailen kan naar het mailadres onderaan deze pagina.

Lidmaatschap beëindigen

Je lidmaatschap kun je per 1 februari en 1 augustus opzeggen, dit moet schriftelijk en een maand van te voren bij de ledenadministratie.

Wanneer er toch eerder wordt gestopt met volleyballen, dan moeten nog wel alle contributies worden betaald. In de begroting is natuurlijk rekening gehouden met deze inkomsten om de uitgaven te kunnen bekostigen. Als we dat niet zouden doen, dan zou dat betekenen dat de rest van de leden de rekening gepresenteerd krijgt. Een situatie waar je zelf ook niet in terecht zou willen komen.

Het feitelijk opzeggen van het lidmaatschap behoort schriftelijk plaats te vinden! Dit kan bij Antina Post-Tjassing via: penningmeester@diovolleybal.nl.