home contact beheer
 

 

_____________

Websitesponsor

 

eerstvolgende thuiswedstrijd
in Sportcentrum
De Boekhorst
 

vrijdag 2 oktober
+
zaterdag 3 oktober

 Inloggen: 

 
 
 


 

 

 

Contributie

  • De contributie wordt maandelijks geïncasseerd en kan alleen door middel van automatische incasso worden voldaan. De machtiging tot automatische incasso wordt via het inschrijfformulier verstrekt.

 

  • De contributie wordt automatisch aangepast nadat de ledenvergadering van de afdeling Volleybal en/of het Algemeen Bestuur de door de besturen voorgestelde aanpassing(en) hebben goedgekeurd. Dit gebeurt vanaf de eerstvolgende maand na datum van de laatste ledenvergadering.

 

  • DIO Volleybal is een competitie spelende vereniging en is aangesloten bij de Nederlandse Volleybalbond (NeVoBo).

 

  • De leden betalen hier bondscontributie voor, die is verwerkt in de contributie.

 

  • Bij opzegging in de loop van het seizoen dient de lidmaatschapskaart te worden ingeleverd. Pas na ontvangst wordt de automatische incasso beëindigd.


Maandelijkse contributie

Voor seizoen 2019-2020 gelden de volgende bedragen:

Team

Trainen      

Wedstrijden
+ 1x trainen

    Wedstrijden
    + 2x trainen

Mini's

€ 10,50

€ 13,50

n.v.t.

Junioren t/m 16 jaar      

€ 10,50

€ 13,50

€ 16,50

Dames en Heren

€11,50

€ 17,50

€ 20,50

Recreanten

€11,50

€ 11,50

n.v.t.

Update: 8 januari 2020